Black days w TransFactor

23 listopada 2018

Black days w TransFactor

Za bardzo lubimy promocje by cieszyć się nimi tylko przez jeden BLACK FRIDAY-owy  dzień!

W Transfactor przedłużamy święto promocji do następnego piątku – 30.11.2018.

Zastanawiasz się nad nowym sposobem finansowania swojej firmy?
Od dłuższego czasu rozważasz korzystanie z faktoringu?

Teraz jest najlepszy czas na podjęcie ostatecznej decyzji – oczywiście na TAK!

Dlaczego? 

Bo podpisując z nami Umowę o świadczenie usług faktoringowych do 30.11.2018 r. zyskujesz nie tylko finansowanie swoich faktur, poprawę wskaźnika cash flow w swoim przedsiębiorstwie, ale także oszczędzasz 300zł w związku ze zniesieniem opłaty administracyjnej.

Lubisz prezenty?

Przygotowaliśmy dla Ciebie praktyczny upominek, który wyślemy na wskazany adres!

 

Zapoznaj się z regulaminem:

 

REGULAMIN PROMOCJI BLACK DAYS Transfactor. Zniesienie opłaty abonamentowej na 3 miesiące – oszczędność 300zł + prezent

Skrócone zasady promocji „BLACK DAYS Transfactor”

Jak skorzystać z promocji „BLACK DAYS Transfactor” zniesienie opłaty abonamentowej na 3 miesiące

 1. Promocja „BLACK DAYS Transfactor” Klientów, którzy od  23.11.2018 do 30.11.2018 roku Podpiszą z firmą Transcash.eu S.A. z siedzibą przy ul. Chabrowej 4, 52-200 Wysoka NIP 8971714717 KRS 0000626049 Umowę o świadczenie usług faktoringowych oraz prześlą faktury do sfinansowania. Promocja „BLACK DAYS Transfactor” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
 2. Promocja „BLACK DAYS Transfactor” obowiązuje od dnia 23.11.2018 do 30.11.2018 roku

 

REGULAMIN

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „BLACK DAYS Transfactor”(„Promocja”) jest Transcash.eu S.A. ul. Chabrowa 4 52-200 Wysoka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000626049, NIP 8971714717 („Organizator”).
 2. W Promocji może wziąć udział każdy, kto zawarł Umowę o świadczenie usług faktoringowych z Organizatorem i  w okresie obowiązywania Promocji na podstawie ww. umowy prześlą swoje faktury do sfinansowania („Uczestnik Promocji”).
 3. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt 2 powyżej jest zwolniony od obowiązku uiszczania opłaty administracyjnej przez okres 3 pełnych miesięcy od nawiązania współpracy tj. od 1.12.2018 roku do 28.02.2019 roku , która standardowo naliczane jest zgodnie z ww. umową
 4. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, jeśli obowiązują w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 5. Promocja obowiązuje od dnia 23.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.
 6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://pl.transfactor.eu/.
 8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów.
 9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie (w tym m.in. w kwestiach reklamacji) mają zastosowanie postanowienia zawartej przez Uczestnika Promocji z Organizatorem umowy o świadczenie usług faktoringowych, w tym stanowiących jej integralną treść Regulaminu świadczenia usług faktoringowych i Cennika.
 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2018 r.
 11. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator – TRANSCASH.EU S.A. z siedzibą w Wysokiej ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika Promocji w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu i zawarcia lub wykonania umowy uwzględniającej zasady Promocji.  Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji dostępne są Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://transfactor.eu/polityka-prywatnosci

Wrocław, dnia 23.11.2018 r.

Najpopularniejsze:

 • Sposoby finansowania firmy transportowej. Jaki wybrać?

  10 stycznia 2019

  Chęć zdobycia środków na inwestycję, a w niektórych sytuacjach obawa przed utratą płynności finansowej skłania przewoźników do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Rynek finansowy oferuje rozmaite ...

 • Chcesz stosować faktoring? Pamiętaj o 3 zasadach.

  27 grudnia 2018

  Gdyby faktury za usługi transportowe były zawsze opłacane terminowo, przewoźnicy mogliby pozwolić sobie na dużo więcej inwestycji, zatrudnienie większej liczby pracowników, szybkie budowanie swojej przewagi ...

 • Faktoring dla transportu – poznaj korzyści.

  7 listopada 2018

  Długie terminy płatności to uciążliwa rzeczywistość Twojej branży? Chciałbyś skrócić termin płatności, ale obawiasz się utraty kontrahenta? Możesz zmienić realia swojego biznesu, stosując FAKTORING DLA ...

Kontakt