Pomoc

 • mikrofaktoring

 • makrofaktoring

 • pytania ogólne

Kto może zawrzeć z TransFactor umowę MIKROFAKTORINGU?

Każda firma, która działa od co najmniej 6 miesięcy na rynku i od 3 miesięcy na Platformie Trans.eu

Jakie faktury finansuje TransFactor w ramach usługi MIKROFAKTORINGU?

Tylko te wystawione polskim przedsiębiorcom, działającym na Platformie Trans.eu.

Jak zawrzeć umowę MIKROFAKTORINGU z TransFactor?

Najlepiej wysyłając zgłoszenia przez naszą stronę internetową transfactor.eu

Nasz pracownik przygotuje dla Ciebie umowę Mikrofaktoringu. Do tego potrzebuje od Ciebie następujących danych:

 1. Nazwa firmy.
 2. Siedziba firmy.
 3. NIP.
 4. REGON.
 5. Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę.
 6. Imiona i nazwiska, numery dowodów osobistych, adresy zamieszkania, adresy mailowe, numery telefonów oraz TransID osób, które mają mieć dostęp do naszego panelu zgłaszania faktur do mikrofaktoringu.
 7. Numer konta, na który mamy przelać pieniądze w walucie PLN, wraz z nazwą banku.

Jakie dokumenty są potrzebne, by zawnioskować o finansowanie faktury w usłudze MIKROFAKTORINGU?

Kopie zlecenia i listu przewozowego (CMR). Zobacz, jak zawnioskować o finansowanie faktury.

Jak nadać pracownikowi dostęp do panelu zgłaszania faktur w usłudze MIKROFAKTORINGU?

Wyślij wiadomość na faktury@transfactor.eu o tytule: Upoważnienie dla pracownika na dostęp do panelu. Podaj w niej dane osoby, która ma uzyskać dostęp (Imię i Nazwisko, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz TransID). Przygotujemy odpowiedni aneks do umowy i nadamy pracownikowi dostęp do panelu.

Gdzie znajdę dokument faktury, której finansowanie zleciłem do TransFactor w ramach usługi MIKROFAKTORINGU?

Po zaakceptowaniu przez nas wniosku o finansowanie dodamy fakturę z cesją do Twojego zlecenia w TransOrders. Informację o możliwości pobrania faktury wyślemy drogą mailową.

Aby ją pobrać,

 1. zaloguj się na webowej wersji systemu trans.eu www.system.trans.eu
 2. wybierz zakładkę zlecenia > zlecenia otrzymane
 3. wybierz zlecenie którego dotyczy finansowana faktura

Po prawej stronie pojawi się zakładka Załączniki.

 • wybierz załączniki dodane przeze mnie
 • pobierz , wydrukuj , podpisz fv
 • prześlij do nas skan fv na adres faktury@transfactor.eu
 • oryginał fv wyślij listem poleconym do kontrahenta

-wyślij do nas na faktury@transfactor.eu potwierdzenie wysłania fv do kontrahenta

Jak mogę dokonać korekty faktury już zgłoszonej do sfinansowania w usłudze MIKROFAKTORINGU?

 1. Wystaw fakturę w swoim systemie księgowym.
 2. Pamiętaj o umieszczeniu na niej numeru konta Transcash.eu SA (znajdziesz go na fakturze z cesją).
 3. Dodaj Uwagi:

Wierzytelność wynikająca z niniejszej faktury VAT została przeniesiona na Transcash.eu SA z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław, NIP: 8971714717.

Kontakt w sprawie płatności: faktury@transfactor.eu  tel. 717 150 570

Oryginał wyślij do kontrahenta, a skan do nas na adres faktury@transfactor.eu

Kontrahent prosi o wysłanie zawiadomienia o cesji w ramach usługi MIKROFAKTORINGU. Co zrobić?

Podstawą dokonania cesji jest art. 512 kodeksu cywilnego. Na fakturze z cesją widnieje stosowna informacja oraz numer rachunku bankowego naszej spółki tj. TransCash.eu SA. Można przesłać swojemu kontrahentowi otrzymane od nas potwierdzenie cesji, ponieważ TransFactor nie wystawia, ani nie wysyła żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzenia cesji.

Moje zlecenie ma zapis o zakazie cesji wierzytelności. Czy mogę sfinansować taką fakturę w usłudze MIKROFAKTORINGU?

Tak, ale pod warunkiem uzyskania od kontrahenta pisemnej zgody na dokonanie cesji tej wierzytelności. Bez tej zgody, w usłudze Mikrofaktoringu, faktury wystawione do zleceń zawierających zakaz cesji nie mogą być przyjęte do finansowania.

Moje zlecenie ma zapis o cesji za zgodą. Czy mogę sfinansować taką fakturę w usłudze MIKROFAKTORINGU?

Zanim zlecisz nam finansowanie faktury za takie zlecenie, poproś kontrahenta o pisemne wyrażenie zgody na cesję dla Twojego zlecenia transportowego. Kiedy uzyskasz taką zgodę, prześlij nam fakturę, załącz dokument zlecenia, dokument przewozowy oraz zgodę kontrahenta na faktoring.

Jakiej wartości faktury mogę jednorazowo sprzedać w ramach usługi MIKROFAKTORINGU?

Początkowy limit wynosi 50 000 zł. i ulega odnowieniu wraz ze spłatą zobowiązań przez dłużnika. Przy dłuższej i stałej współpracy może on ulec zmianie.

Jakich kontrahentów można przekazać do finansowania w usłudze MAKROFAKTORINGU?

W usłudze MAKROFAKTORINGU finansujemy również kontrahentów zagranicznych oraz spoza platformy Trans.eu o ile otrzymają oni pozytywną opinię naszych analityków.

Chciałbym zgłosić nowego kontrahenta do umowy faktoringowej w usłudze MAKROFAKTORINGU. Jak to zrobić?

Wystarczy wysłać na adres faktoring@transfactor.eu dane nowego kontrahenta tj:
Nazwa Firmy, NIp, Kwota limitu.
Na tej podstawie podejmiemy decyzję o finansowaniu.

Jak podpisać umowę MAKROFAKTORINGU:

Prosimy wypełnić formularz kontaktowy na stronie www.transcash.eu
Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i w indywidualnej rozmowie ustalimy najbardziej dogodną dla Państwa firmy formę finansowania.

Co to jest cesja globalna w usłudze MAKROFAKTORINGU?

Cesja globalna nakłada na Państwa obowiązek dokonania przelewu wszystkich wierzytelności na faktora z którym została podpisana umowa faktoringowa. Oznacza to. że mają Państwo obowiązek zgłoszenia do naszego systemu każdej faktury wystawionej dla firmy, na którą została podpisana cesja wierzytelności.

Chcę zwiększyć limit na kontrahencie w usłudze MAKROFAKTORINGU. jak to zrobić?

Proszę wysłać na adres faktoring@transfactor.eu informację z kwotą potrzebnego limitu i na tej podstawie podejmiemy decyzję o jego zwiększeniu.

Jak nadać pracownikowi dostęp do panelu zgłaszania faktur w usłudze MAKROFAKTORINGU?

Wyślij wiadomość na faktoring@transfactor.eu o tytule: Upoważnienie dla pracownika na dostęp do panelu. Podaj w niej dane osoby, która ma uzyskać dostęp (Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz TransID). Przygotujemy odpowiedni aneks do umowy i nadamy pracownikowi dostęp do panelu.

Czy muszę zgłaszać wszystkich moich kontrahentów do MAKROFAKTORINGU?

Niekoniecznie. Nasi Klienci sami decydują jacy kontrahenci mają być dodani do umowy faktoringowej.

Jak szybko otrzymam środki za zgłoszoną FV w usłudze MAKROFAKTORINGU?

Środki przelewamy maksymalnie w terminie dwóch dni roboczych od zaakceptowania faktury do finansowania.

Jakie dokumenty muszę przesłać do zgłoszonej do sfinansowania FV w usłudze MAKROFAKTORINGU?

Wymagane dokumenty to kopia faktury, zlecenia transportowego oraz dokumentów przewozowych. Prosimy przesłać je na adres faktury@transfactor.eu

Dlaczego muszę wysyłać dokumenty transportowe?

Dokumenty transportowe, które potwierdzają prawidłowe wykonanie usługi są równie ważne jak sama faktura. Przesłanie wraz z fakturą kopii warunków umowy przewozu oraz listu przewozowego lub CMR znacząco przyspiesza decyzję o sfinansowaniu faktury.

Mam fakturę od klienta z numerem rachunku Transcash.eu SA ale nie mam do tej faktury zawiadomienia o cesji wierzytelności. Co zrobić?

W przypadku finansowania pojedynczych faktur Transcash.eu SA nie wysyła osobnych zawiadomień z informacją o cesji wierzytelności. Taka informacja znajduje się na dole faktury wysłanej przez kontrahenta. (podłączyć grafikę – fakturę wystawioną w transorders i zakreślić informację o cesji wierzytelności)

Mam e-mail z informacją o tym, że Transcash.eu SA nabył fakturę wystawioną przez kontrahenta na naszą firmę, ale nie mam takiej faktury. Co zrobić?

W razie nieotrzymania faktury prosimy poinformować nas o tym fakcie pisząc na adres faktury@transfactor.eu Na tej podstawie wyjaśnimy sprawę z Klientem.

Mam e-mail z informacją że Transcash.eu SA nabył fakturę wystawioną przez kontrahenta na naszą firmę, ale na fakturze wysłanej przez kontrahenta został wskazany inny numer konta niż ten podany w mailu i faktura nie ma informacji o cesji wierzytelności.

Prosimy o informację zwrotną na adres faktury@transfactor.eu oraz przesłanie kopii FV którą otrzymali Państwo od Klienta. Na tej podstawie wyjaśnimy różnice w dokumencie z Klientem.

Mam e-mail z informacją, że Transcash.eu SA nabył fakturę wystawioną przez Klienta na naszą firmę, ale w mailu został wskazany błędny termin płatności faktury.

Prosimy w odpowiedzi zwrotnej na adres faktury@transfactor.eu przesłać informację na kiedy przypada rzeczywisty termin płatności za fakturę.

Mam e-mail z informacją że Transcash.eu SA nabył fakturę wystawioną przez klienta na naszą firmę, ale nie zgadza mi się kwota, data lub inne dane.

W razie zauważenia niezgodności pomiędzy danymi transakcji wskazanymi w mailu a danymi zawartymi na fakturze prosimy o kontakt mailowy faktury@transfactor.eu

Mam fakturę wystawioną przez Klienta, ale jest na niej informacja o cesji wierzytelności. Co mam wpisać w tytule przelewu?

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu prawidłowego numeru faktury oraz numeru NIP klienta.