Skutki zakazu cesji wierzytelności

Skutki zakazu cesji wierzytelności

Każdy przedsiębiorca niezależnie od  wielkości prowadzonej firmy oraz branży w jakiej działa chce mieć możliwość samodzielnego decydowania o sposobach finansowania swojej firmy. Niestety w niektórych sytuacjach korzystanie z rozwiązań dostępnych na rynku jest możliwe pod warunkiem, że kontrahent wyrazi na nie zgodę. Dotyczy to przede wszystkim faktoringu – aby przewoźnik mógł z niego skorzystać potrzebuje zgody zleceniodawcy na cesję wierzytelności. Tymczasem aż 76% polskich firm spotkało się zakazem cesji w umowach handlowych. Dane Polskiego Związku Faktorów). Czytaj dalej Skutki zakazu cesji wierzytelności